Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ljusdal - Ålder och kön - Färila

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färila 1739 14,1% 26,6% 27,4% 31,9% 5,9% 50,5% 49,5% 1,4%  
Summa 1739 14,1% 26,6% 27,4% 31,9% 5,9% 50,5% 49,5% 1,4%

http://www.val.se