Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ludvika - Ålder och kön - Näset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Näset 1124 16,4% 24,7% 21,8% 37,1% 4,7% 43,5% 56,5% 6,2%  
Summa 1124 16,4% 24,7% 21,8% 37,1% 4,7% 43,5% 56,5% 6,2%

http://www.val.se