Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ludvika - Ålder och kön - Ludvika Ulrika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ludvika Ulrika 1266 24,1% 25,4% 22,4% 28,1% 7,6% 49,2% 50,8% 3,9%  
Summa 1266 24,1% 25,4% 22,4% 28,1% 7,6% 49,2% 50,8% 3,9%

http://www.val.se