Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borlänge - Ålder och kön - Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm 1831 29,9% 26,9% 19,5% 23,6% 9,3% 48,3% 51,7% 4,3%  
Summa 1831 29,9% 26,9% 19,5% 23,6% 9,3% 48,3% 51,7% 4,3%

http://www.val.se