Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borlänge - Ålder och kön - Kyrkbygden - Söder Tuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbygden - Söder Tuna 1988 14,7% 31,5% 25,8% 28,0% 7,4% 49,2% 50,8% 1,3%  
Summa 1988 14,7% 31,5% 25,8% 28,0% 7,4% 49,2% 50,8% 1,3%

http://www.val.se