Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borlänge - Ålder och kön - Gylle - Åselby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gylle - Åselby 1485 13,4% 33,3% 24,4% 28,9% 7,5% 50,3% 49,7% 1,4%  
Summa 1485 13,4% 33,3% 24,4% 28,9% 7,5% 50,3% 49,7% 1,4%

http://www.val.se