Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borlänge - Ålder och kön - Färjegårdarna - Årby - Hytting

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färjegårdarna - Årby - Hytting 1600 12,5% 32,1% 28,9% 26,5% 6,0% 49,6% 50,4% 2,2%  
Summa 1600 12,5% 32,1% 28,9% 26,5% 6,0% 49,6% 50,4% 2,2%

http://www.val.se