Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Bjursås Ö och Sågmyra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjursås Ö och Sågmyra 1534 12,6% 30,0% 28,9% 28,5% 6,5% 50,7% 49,3% 2,0%  
Summa 1534 12,6% 30,0% 28,9% 28,5% 6,5% 50,7% 49,3% 2,0%

http://www.val.se