Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Linghed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linghed 679 15,2% 29,0% 27,4% 28,4% 6,0% 53,2% 46,8% 3,2%  
Summa 679 15,2% 29,0% 27,4% 28,4% 6,0% 53,2% 46,8% 3,2%

http://www.val.se