Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Bojsenburg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bojsenburg 1306 40,0% 36,8% 15,1% 8,2% 12,1% 46,9% 53,1% 7,0%  
Summa 1306 40,0% 36,8% 15,1% 8,2% 12,1% 46,9% 53,1% 7,0%

http://www.val.se