Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Karlberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlberg 1765 20,7% 30,9% 26,2% 22,2% 10,0% 48,3% 51,7% 4,4%  
Summa 1765 20,7% 30,9% 26,2% 22,2% 10,0% 48,3% 51,7% 4,4%

http://www.val.se