Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Ångbryggeriet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ångbryggeriet 1004 29,7% 29,0% 20,6% 20,7% 6,5% 45,1% 54,9% 2,7%  
Summa 1004 29,7% 29,0% 20,6% 20,7% 6,5% 45,1% 54,9% 2,7%

http://www.val.se