Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Övre Norslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Övre Norslund 1167 16,5% 28,7% 28,2% 26,6% 6,8% 48,5% 51,5% 2,3%  
Summa 1167 16,5% 28,7% 28,2% 26,6% 6,8% 48,5% 51,5% 2,3%

http://www.val.se