Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Hyttgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hyttgården 1219 25,4% 23,2% 22,7% 28,6% 5,3% 47,2% 52,8% 1,5%  
Summa 1219 25,4% 23,2% 22,7% 28,6% 5,3% 47,2% 52,8% 1,5%

http://www.val.se