Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Källviken och V Främby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Källviken och V Främby 1164 17,7% 37,7% 26,7% 17,9% 7,0% 50,6% 49,4% 3,1%  
Summa 1164 17,7% 37,7% 26,7% 17,9% 7,0% 50,6% 49,4% 3,1%

http://www.val.se