Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mora - Ålder och kön - Öna-Östnor

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öna-Östnor 1889 17,1% 30,1% 28,8% 24,0% 7,6% 50,3% 49,7% 1,5%  
Summa 1889 17,1% 30,1% 28,8% 24,0% 7,6% 50,3% 49,7% 1,5%

http://www.val.se