Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Älvdalen - Ålder och kön - Idre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Idre 1027 14,5% 31,0% 27,7% 26,9% 5,4% 50,3% 49,7% 6,9%  
Summa 1027 14,5% 31,0% 27,7% 26,9% 5,4% 50,3% 49,7% 6,9%

http://www.val.se