Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Orsa - Ålder och kön - Skattungbyn-Kallmora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skattungbyn-Kallmora 640 15,5% 28,1% 28,1% 28,3% 4,7% 51,2% 48,8% 3,9%  
Summa 640 15,5% 28,1% 28,1% 28,3% 4,7% 51,2% 48,8% 3,9%

http://www.val.se