Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Rättvik - Ålder och kön - Rättvik V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rättvik V 1609 15,2% 25,7% 24,9% 34,2% 6,8% 48,9% 51,1% 1,5%  
Summa 1609 15,2% 25,7% 24,9% 34,2% 6,8% 48,9% 51,1% 1,5%

http://www.val.se