Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Rättvik - Ålder och kön - Boda-Gärdsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boda-Gärdsjö 1573 14,0% 26,4% 29,6% 29,9% 6,9% 51,9% 48,1% 1,1%  
Summa 1573 14,0% 26,4% 29,6% 29,9% 6,9% 51,9% 48,1% 1,1%

http://www.val.se