Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Rättvik - Ålder och kön - Vikarbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vikarbyn 1542 13,4% 29,3% 28,3% 28,9% 6,5% 50,4% 49,6% 2,1%  
Summa 1542 13,4% 29,3% 28,3% 28,9% 6,5% 50,4% 49,6% 2,1%

http://www.val.se