Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Rättvik - Ålder och kön - Rättvik S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rättvik S 1718 12,9% 25,6% 34,2% 27,3% 6,8% 51,0% 49,0% 2,1%  
Summa 1718 12,9% 25,6% 34,2% 27,3% 6,8% 51,0% 49,0% 2,1%

http://www.val.se