Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Rättvik - Ålder och kön - Rättvik C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rättvik C 1580 13,7% 20,8% 22,0% 43,6% 5,1% 42,3% 57,7% 1,9%  
Summa 1580 13,7% 20,8% 22,0% 43,6% 5,1% 42,3% 57,7% 1,9%

http://www.val.se