Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Leksand - Ålder och kön - Åsbygge 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsbygge 2 633 14,2% 26,2% 30,2% 29,4% 7,0% 51,5% 48,5% 1,7%  
Summa 633 14,2% 26,2% 30,2% 29,4% 7,0% 51,5% 48,5% 1,7%

http://www.val.se