Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gagnef - Ålder och kön - Gagnefs 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gagnefs 2 1430 15,7% 28,8% 29,3% 26,2% 7,8% 48,6% 51,4% 1,9%  
Summa 1430 15,7% 28,8% 29,3% 26,2% 7,8% 48,6% 51,4% 1,9%

http://www.val.se