Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vansbro - Ålder och kön - Vansbro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vansbro 2149 15,7% 28,5% 24,4% 31,4% 6,6% 48,6% 51,4% 2,9%  
Summa 2149 15,7% 28,5% 24,4% 31,4% 6,6% 48,6% 51,4% 2,9%

http://www.val.se