Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Kolsva Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kolsva Ö 1221 16,1% 33,7% 24,7% 25,6% 6,8% 50,9% 49,1% 5,0%  
Summa 1221 16,1% 33,7% 24,7% 25,6% 6,8% 50,9% 49,1% 5,0%

http://www.val.se