Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 71 Tunby-Vega

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
71 Tunby-Vega 1632 21,0% 36,9% 24,0% 18,1% 8,5% 51,8% 48,2% 3,0%  
Summa 1632 21,0% 36,9% 24,0% 18,1% 8,5% 51,8% 48,2% 3,0%

http://www.val.se