Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 51 Gideonsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
51 Gideonsberg 1631 36,0% 25,2% 19,3% 19,6% 10,0% 47,7% 52,3% 4,6%  
Summa 1631 36,0% 25,2% 19,3% 19,6% 10,0% 47,7% 52,3% 4,6%

http://www.val.se