Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 09 Talltorp-Berghamra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
09 Talltorp-Berghamra 1569 10,3% 40,3% 21,4% 28,0% 6,1% 48,6% 51,4% 3,6%  
Summa 1569 10,3% 40,3% 21,4% 28,0% 6,1% 48,6% 51,4% 3,6%

http://www.val.se