Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 07 Viksäng V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
07 Viksäng V 1993 20,1% 30,2% 22,2% 27,5% 7,5% 47,7% 52,3% 5,9%  
Summa 1993 20,1% 30,2% 22,2% 27,5% 7,5% 47,7% 52,3% 5,9%

http://www.val.se