Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 63 Hökåsen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
63 Hökåsen Ö 1154 9,9% 41,9% 20,6% 27,6% 6,1% 50,5% 49,5% 2,4%  
Summa 1154 9,9% 41,9% 20,6% 27,6% 6,1% 50,5% 49,5% 2,4%

http://www.val.se