Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 65 Björksta-Sevalla-Tillb-Tortuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
65 Björksta-Sevalla-Tillb-Tortuna 1747 14,2% 40,9% 26,7% 18,2% 7,4% 52,0% 48,0% 2,5%  
Summa 1747 14,2% 40,9% 26,7% 18,2% 7,4% 52,0% 48,0% 2,5%

http://www.val.se