Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 67 Irsta tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
67 Irsta tätort 1821 13,4% 44,9% 22,5% 19,2% 8,0% 50,4% 49,6% 2,8%  
Summa 1821 13,4% 44,9% 22,5% 19,2% 8,0% 50,4% 49,6% 2,8%

http://www.val.se