Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 61 Brandthovda-Badelunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
61 Brandthovda-Badelunda 1798 12,8% 35,2% 24,7% 27,3% 7,7% 49,8% 50,2% 2,9%  
Summa 1798 12,8% 35,2% 24,7% 27,3% 7,7% 49,8% 50,2% 2,9%

http://www.val.se