Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 57 Hemdal-Sandgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
57 Hemdal-Sandgärdet 1567 24,0% 36,8% 21,4% 17,9% 7,0% 49,4% 50,6% 6,0%  
Summa 1567 24,0% 36,8% 21,4% 17,9% 7,0% 49,4% 50,6% 6,0%

http://www.val.se