Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 25 Bäckby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
25 Bäckby V 1665 12,1% 31,5% 29,0% 27,4% 6,1% 49,9% 50,1% 4,8%  
Summa 1665 12,1% 31,5% 29,0% 27,4% 6,1% 49,9% 50,1% 4,8%

http://www.val.se