Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 21 Bäckby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Bäckby Ö 1287 17,6% 33,3% 24,6% 24,6% 7,5% 48,9% 51,1% 7,0%  
Summa 1287 17,6% 33,3% 24,6% 24,6% 7,5% 48,9% 51,1% 7,0%

http://www.val.se