Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 16 Råby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
16 Råby N 1685 17,2% 28,9% 26,1% 27,8% 5,8% 49,4% 50,6% 7,4%  
Summa 1685 17,2% 28,9% 26,1% 27,8% 5,8% 49,4% 50,6% 7,4%

http://www.val.se