Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 14 Pettersberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
14 Pettersberg 1647 22,4% 28,5% 18,4% 30,7% 7,3% 46,3% 53,7% 13,1%  
Summa 1647 22,4% 28,5% 18,4% 30,7% 7,3% 46,3% 53,7% 13,1%

http://www.val.se