Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Ålder och kön - 32 Östermalm-Ö Hamnen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
32 Östermalm-Ö Hamnen 2190 24,1% 32,1% 26,1% 17,7% 6,9% 52,1% 47,9% 3,6%  
Summa 2190 24,1% 32,1% 26,1% 17,7% 6,9% 52,1% 47,9% 3,6%

http://www.val.se