Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norberg - Ålder och kön - Karbenning

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karbenning 440 12,7% 27,3% 34,5% 25,5% 6,8% 53,0% 47,0% 2,7%  
Summa 440 12,7% 27,3% 34,5% 25,5% 6,8% 53,0% 47,0% 2,7%

http://www.val.se