Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsör - Ålder och kön - Valskog - Kungs-Barkarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valskog - Kungs-Barkarö 1179 14,2% 33,2% 28,9% 23,6% 7,5% 52,8% 47,2% 3,6%  
Summa 1179 14,2% 33,2% 28,9% 23,6% 7,5% 52,8% 47,2% 3,6%

http://www.val.se