Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Surahammar - Ålder och kön - Skogslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogslund 1257 13,0% 29,0% 25,0% 32,9% 5,8% 47,6% 52,4% 5,6%  
Summa 1257 13,0% 29,0% 25,0% 32,9% 5,8% 47,6% 52,4% 5,6%

http://www.val.se