Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lindesberg - Ålder och kön - Ramshyttan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ramshyttan 638 11,8% 27,6% 32,4% 28,2% 5,3% 54,9% 45,1% 3,1%  
Summa 638 11,8% 27,6% 32,4% 28,2% 5,3% 54,9% 45,1% 3,1%

http://www.val.se