Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lindesberg - Ålder och kön - Fellingsbro Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fellingsbro Östra 1110 14,9% 31,3% 28,3% 25,6% 7,2% 53,4% 46,6% 3,2%  
Summa 1110 14,9% 31,3% 28,3% 25,6% 7,2% 53,4% 46,6% 3,2%

http://www.val.se