Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lindesberg - Ålder och kön - Fellingsbro Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fellingsbro Västra 892 14,0% 27,8% 25,0% 33,2% 5,0% 49,3% 50,7% 2,6%  
Summa 892 14,0% 27,8% 25,0% 33,2% 5,0% 49,3% 50,7% 2,6%

http://www.val.se