Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lindesberg - Ålder och kön - Vedevåg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vedevåg 823 13,4% 33,4% 29,6% 23,6% 6,1% 52,4% 47,6% 2,4%  
Summa 823 13,4% 33,4% 29,6% 23,6% 6,1% 52,4% 47,6% 2,4%

http://www.val.se