Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nora - Ålder och kön - Pershyttan-Hitorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pershyttan-Hitorp 1322 16,1% 30,6% 31,9% 21,4% 8,1% 48,6% 51,4% 1,6%  
Summa 1322 16,1% 30,6% 31,9% 21,4% 8,1% 48,6% 51,4% 1,6%

http://www.val.se