Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nora - Ålder och kön - Järnboås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järnboås 471 16,3% 27,6% 32,3% 23,8% 7,4% 49,9% 50,1% 6,8%  
Summa 471 16,3% 27,6% 32,3% 23,8% 7,4% 49,9% 50,1% 6,8%

http://www.val.se